VÁCL, J. Polyfunkční dům [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Maceková, Věra

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Manová, Ludmila

Navrhovaná známka

eVSKP id 75588