NANIŠTA, J. Dokumentace historických artefaktů s využitím blízké fotogrammetrie [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Bureš, Jiří

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Hanzl, Vlastimil

Navrhovaná známka

eVSKP id 75524