HAMÁČKOVÁ, M. Analýza legend map tematických atlasů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Plánka, Ladislav

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Bartoněk, Dalibor

Navrhovaná známka

eVSKP id 75533