VOJTA, M. Hotel Hlinky [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Kalousek, Lubor

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Kalivoda, Tomáš

Navrhovaná známka

eVSKP id 75699