PRUDKÁ, D. Hotel na Dolní Moravě [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Mohelníková, Jitka

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Sláma, Ing Ludvík

Navrhovaná známka

eVSKP id 75638