KERBEROVÁ, L. Mateřská škola v Tišnově [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Štěpánek, Ladislav

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Rozehnal, Miroslav

Navrhovaná známka

eVSKP id 75645