ŠKARVADA, P. Stanice technické kontroly [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Hradil, Dušan

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Kučera, Pavel

Navrhovaná známka

eVSKP id 75701