NOVOTNÁ, A. Novostavba nákupního centra [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Benešová, Romana

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Sedlák, Radek

Navrhovaná známka

eVSKP id 75717