ZAPLATIL, D. Sportovní centrum Brno [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Odvárka, Antonín

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Vostrejž, Dušan

Navrhovaná známka

eVSKP id 75749