HELAN, T. Možnosti laboratorní přípravy a testování stříkaných betonů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Hubáček, Adam

Posudek oponenta

Hela,, Vlastimil

eVSKP id 75801