FICHTOVÁ, Z. Chování cementových kompozitních materiálů s vláknovou výztuží při působení vysokých teplot [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Bodnárová, Lenka

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Herka, Petr

Navrhovaná známka

eVSKP id 75804