PAVLIČÍK, P. Návrhy asfaltových směsí s využitím vyššího obsahu R-materiálu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Varaus, Michal

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Matoušek, David

Navrhovaná známka

eVSKP id 75878