HRUBÝ, P. Zatížení větrem lehké mostní konstrukce [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Nevařil, Aleš

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Kala, Jiří

Navrhovaná známka

eVSKP id 75492