FIDLER, T. Zatížení střechy vzdušným proudem vrtulníku při montážních pracích [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Nevařil, Aleš

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Križan, Jiří

Navrhovaná známka

eVSKP id 75495