PAŠTĚKA, P. Manažerské účetnictví jako nástroj při řízení rizika stavebního podniku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Vítková, Eva

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Aigel, Petr

Navrhovaná známka

eVSKP id 76054