ADÁMEK, O. Specifika vedení a řízení spolupracovníků ve stavební firmě [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Linkeschová, Dana

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Šrámek, Pavel

Navrhovaná známka

eVSKP id 76044