KLÍMA, A. Odkanalizování obce do 2 tisíc obyvatel [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Raclavský, Jaroslav

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Raček, Jakub

Navrhovaná známka

eVSKP id 75972