PĚKNÝ, M. Odstraňování vybraných kovů z vody [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Biela, Renata

Posudek oponenta

Vybíralová, Pavla

eVSKP id 75967