HAŠEK, J. Modernizace trati Brno – Přerov v okolí Vyškova pro rychlost 200 km/h [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Plášek, Otto

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Rotschein, Petr

Navrhovaná známka

eVSKP id 75911