ŠKOVRANOVÁ, M. Vyhodnocení geometrických parametrů koleje s podpražcovými podložkami [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Hruzíková, Miroslava

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Volejník, Miloslav

Navrhovaná známka

eVSKP id 75921