ŠIMEČKOVÁ, R. Přepracování katastrálního operátu v katastrálním území Zakřany [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Berková, Alena

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Cwik, Jan

Navrhovaná známka

eVSKP id 75501