BÁRTA, F. Zaměření a tvorba 3D modelu pro hydrotechnický projekt [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Hanzl, Vlastimil

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Foral, Jakub

Navrhovaná známka

eVSKP id 75519