KRIŠKE, P. Anamorfní mapy v MHD [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Plánka, Ladislav

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Fišer, Zdeněk

Navrhovaná známka

eVSKP id 75513