CHOCHOLOUŠ, L. Polyfunkční dům [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Fuciman, Ondřej

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Mazánek, Pavel

Navrhovaná známka

eVSKP id 75554