HAMŠÍK, V. Dětské centrum [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Donaťáková, Dagmar

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Donaťák, Vladislav

Navrhovaná známka

eVSKP id 75551