JUREČKA, M. Dokumentace muzejní železniční dráhy [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Kuruc, Michal

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Foral, Jakub

Navrhovaná známka

eVSKP id 75523