CVENGROŠ, J. Webová prezentace běžeckých tras [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Sedláček, Svatopluk

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Hanzl, Vlastimil

Navrhovaná známka

eVSKP id 75529