CAHA, J. Bytový dům v Brně [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Müller, Jan

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Peterka, Tomáš

Navrhovaná známka

eVSKP id 75683