DVOŘÁKOVÁ, J. Polyfunkční objekt Pardubice [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Utíkalová, Ivana

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Utíkal, Aleš

Navrhovaná známka

eVSKP id 75604