ČERNOCH, R. Polyfunkční dům [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Hradil, Dušan

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Pauler, Radek

Navrhovaná známka

eVSKP id 75617