KUBÁT, P. Komerční dům s byty [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Kacálek, Petr

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Gintar, Jan

Navrhovaná známka

eVSKP id 75621