KRETEK, J. StarCars Autosalon [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Smolka, Radim

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Mizera, Pavel

Navrhovaná známka

eVSKP id 75636