KHÁSOVÁ, V. Mateřská škola v Horšovském Týně [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Štěpánek, Ladislav

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Žalud, Petr

Navrhovaná známka

eVSKP id 75646