KANTOR, R. Vliv vnitřního stínění na tepelnou stabilitu místnosti [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Bečkovský, David

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Tichomirov, Vladimír

Navrhovaná známka

eVSKP id 75644