KOPECKÝ, M. Revitalizace objektu tkalcovny - Jaroměř [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Eliáš, Luboš

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

ing.arch.Klvaňa Jiří

Navrhovaná známka

eVSKP id 75658