NOVÁK, P. Polyfunkční centrum občanských aktivit [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Hubáčková, Blažena

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Hubáček, Petr

Navrhovaná známka

eVSKP id 75677