ČAPEK, P. Polyfunkční dům v Dobříši [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Vlček, Milan

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Vlček, Karel

Navrhovaná známka

eVSKP id 75707