OVÍSEK, D. Obecní úřad [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Hlaváček, Pavel

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Mátl, Miroslav

Navrhovaná známka

eVSKP id 75713