ŘÍHOVÁ, T. Kulturně-společenské centrum Brno-přehrada /téma "Brno-město uprostřed Evropy"/ [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Šindlar, Jiljí

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Marek, Jiří

Navrhovaná známka

eVSKP id 75769