ČERMÁKOVÁ, M. Obytný soubor Brno Holásky, lokalita V Aleji [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Sátora, Josef

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Kopáčik, Gabriel

Navrhovaná známka

eVSKP id 75761