MARTOCHOVÁ, J. Městský dům - architektura kombinace funkcí [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Menšíková, Naděžda

Posudek oponenta

Ing.arcg.Pavel Šimeček

eVSKP id 75759