MOUDRÁ, J. Penzion pro seniory [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Moudrý, Ivan

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Mazánek, Pavel

Navrhovaná známka

eVSKP id 75720