HAKL, R. Bytový dům [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Mohelníková, Jitka

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Sláma, Ludvík

Navrhovaná známka

eVSKP id 75735