ŽÁKOVÁ, K. Mateřská školka [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Fišarová, Zuzana

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Kavan, Kamil

Navrhovaná známka

eVSKP id 75739