KOTÁSEK, M. Vývoj žárovzdorných tmelů pro kamnářskou technologii [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Sokolář, Radomír

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Kučera, Ladislav

Navrhovaná známka

eVSKP id 75810