RAJCHOT, V. Vývoj tepelně izolačních a sanačních omítek pro památkovou péči [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Zach, Jiří

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Michálka, Pavel

Navrhovaná známka

eVSKP id 75817