BEDÁŇ, J. Modelování smršťování pomocí fyzikální diskretizace [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Frantík, Petr

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Keršner, Zbyněk

Navrhovaná známka

eVSKP id 75489