VOTOUPAL, M. Vytyčení části katastrální hranice [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Berková, Alena

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Staňková, Zuzana Pecinová

Navrhovaná známka

eVSKP id 75499