RYLKO, D. Stacionář Ropice- stavebně technologický projekt [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Henková, Svatava

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Ing.Václav Čech

Navrhovaná známka

eVSKP id 76101