KOVAŘÍK, J. Středisko vědeckých informací a vstupní hala Masarykovy university v Brně - stavebně technologický projekt [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Kantová, Radka

Posudek oponenta

Novotný, Michal

eVSKP id 76106